Publikaties, beschouwingen, enz.

Vereerde gasten lieve collega's en vrienden van Frans
    lezing door Rosemarie Blank t.g.v. het eerste retrospectief Frans van de Staak in mei 2005.

Im Memoriam Frans van de Staak  door Barbara Meter

Een eigenzinnige filmmaker  door Jos van der Burg

Poezie, Ruimte en Tijd  door Hans Beerekamp

Trouw aan het experiment  door Mark Moorman

De weg naar een poging en terug  door Pieter van Bueren

Windschaduw  door Johan van der Keuken

Johan van der Keuken: "Er is een code van wat men wel en niet wil zien"
    door Frans van de Staak

Hoe autonoom is de film eigenlijk?  door Jan Blokker

Ik wordt niet door kwaadheid gedreven, maar door verlangen
  Johan van der Keuken in gesprek met Frans van de Staak [dec. 1976]

(non-)fictie of filmische context?
  Reflecties over film n.a.v. het werk van Johan van der Keuken en van Frans van de Staak,
  door Wim Schlebaum

Het gevecht is de moeite waard   interview door Gerdin Linthorst [febr. '89]

De scène van Frans van de Staak

Impressies van Jos Heitmann tijdens het draaien van Meine Heimat/mijn vaderland (1976)

Ontbroken Vaas  onverfilmd scenario uit de nalatenschap van Frans van de Staak